Politika privatnosti

Podaci o ličnosti

Učešće u Programu lojalnosti, izdavanje i korišćenje Kartice, zahteva prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o ličnosti Korisnika kartice, što obuhvata i prikupljanje, obradu i korišćenje svih podataka o transakcijama Korisnika kartice u maloprodajnim objektima Izdavaoca (uključujući i podatke o iznosu transakcija, količini transakcija, vrsti robe/usluga koju Korisnik kartice kupuje i dr.), te je sastavni deo Pristupnice saglasnost Korisnika kartice da Izdavalac prikuplja, obrađuje i koristi podatke o ličnosti Korisnika kartice.

Rukovalac, obrađivač i korisnik podataka o ličnosti Korisnika kartice je Izdavalac i prikupljene podatke ne razmenjuje sa drugim licima, te iste čuva, obrađuje i koristi samo za svrhe navedene u Pristupnici, uz ograničenja i u skladu sa važećim propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti.

Podaci Korisnika kartice navedeni u Pristupnici koriste se isključivo za realizaciju Programa lojalnosti u koji je uključen Korisnik kartice, što podrazumeva vođenje evidencije i svih podataka o realizovanim transakcijama i prikupljenim/iskorišćenim bonitetnim poenima. Takođe, prikupljeni podaci Korisnika kartice mogu biti korišćeni i u svrhe direktnog marketinga i profilisanja, te nuđenja Korisniku kartice roba/usluga Izdavaoca, što uključuje i personalizovano slanje ponuda, informacija o novostima i pogodnostima organizuje Izdavalac, izuzev ukoliko je Korisnik prilikom potpisivanja Pristupnice naznačio da ne želi prijem takvih informacija.

Davanje saglasnosti za obradu podataka o ličnosti Korisnika kartice je dobrovoljno, ali isto predstavlja neophodan uslov za učešće u Programu lojalnosti, te u slučaju nepružanja podataka, brisanja podataka, davanja netačnih podataka, kao i bilo kojim drugim razlogom prestanka obrade i korišćenja podataka o ličnosti Korisnika kartice, Korisnik kartice neće biti uključen u Program lojalnosti, odnosno biće isključen iz Programa lojalnosti.

Izdavalac će podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju realizacije Programa lojalnosti čuvati sve dok traje realizacija Programa lojalnosti, odnosno sve dok je Korisnik kartice uključen u realizaciju Programa lojalnosti.

Korisnik kartice u svakom momentu može da traži promenu ličnih podataka koje je prethodno dostavio, kao i da povuče/opozove svoju saglasnost za obradu podataka i da zahteva brisanje svojih podataka, putem pisane izjave poslate Izdavaocu.

Nakon prestanka osnova za obradu podataka o ličnosti Korisnika kartice, Izdavalac briše sve podatke o ličnosti Korisnika kartice, osim u slučajevima kada je Izdavalac u obavezi da podatke čuva i nakon prestanka osnova u skladu sa zakonom. Izuzetno, Izdavalac može zadržati email adresu Korisnika kartice za potrebe dostavljanja obaveštenja o promotivnim aktivnostima, osim u slučaju povlačenja/opoziva saglasnosti Korisnika kartice za obradu podataka, kao i ukoliko Korisnik kartice inicijalno nije dao saglasnost za prijem takvih obaveštenja.

Prava, obaveze i odgovornosti Izdavaoca i Korisnika kartice u vezi sa prikupljanjem, obradom i korišćenjem podataka o ličnosti Korisnika kartice detaljno su opisana u obaveštenju i saglasnosti za obradu podataka o ličnosti koji su sastavni deo Pristupnice.